Translation tool

joi, 11 iunie 2020

FT8/FT4 in activarile WWFF

Acest text in limba engleza fost trimis pe site WWFF pentru consultare

Recent, programele pentru modurile digitale au fost îmbogățite de realizările K1JT
cu FT8 / WSJT-X, precum și cu derivatele realizate pe acest suport (JTDX, MSHV). Acesta a fost
urmată de FT4 care permite o rată mai mare de QSO într-o perioadă de timp.
operatorii WWFF
s-au alăturat și ei acestor noi posibilități. Operatori au fost loviți de limitele impuse de lungimia mesajelor tranmise, care nu poate suporta orice combinație de numere și litere.
Există un număr de 7 variante comune care pot fi utilizate:
TX1 (His_call) {Own_call} Own_locator
TX2 (His_call) (Own_call) (raport)
TX3 (His_call) (Own_call) R (raport)
TX4 (His_call) (Own_call) RR73 sau RRR
TX5 (His_call) (Own_call) 73
TX6 CQ (Own_call) Own_locator
TX7 maxim cu 13 semne (litere sau numere, inclusiv pauze)
Întrebarea este cum putem transmite informațiile necesare pentru WWFF, și anume:

1 - cum să informam stațiile interesate de WWFF
2 - cum să dai informați despre propriul dvs. număr de referință WWFF
In primul caz, FF poate fi adăugat la TX6 precedent
TX6 CQ FF (Own_call) Own_locator
unde „FF” înseamnă „Fauna & Flora”
Pentru informații despre propriul număr de referință TX5 pot fi utilizate după cum urmează:
TX5 XXFF-0000 73 sau TU
Acest text poate fi folosit și pe TX7
Pot fi accesate și din tastele F1 ... F7.
Un alt mod de a face cunoscută prezența în bandă și, implicit, numărul de referință WWFF,
este sa să ne anunțăm prezența printr-un DX Cluster. Dar acest lucru implică posibilitatea de a avea
acces la un DX Cluster, atât activatorul cât și vânătorul.
Aș îndrăzni să vă recomand utilizarea FT4 care este mai rapidă și în condiții normale nu există
diferență de eficiență în comparație cu FT8.
De asemenea, este considerată benefică definirea frecvențelor dedicate pentru WWFF. Acestea ar putea fi
cu 2 kHz sub frecvențele actuale convenite în diferite benzi (de exemplu în loc de 7074 kHz,
în 40m, să fie la 7042 kHz pentru WWFF, samd)
Aceasta este o propunere. Dacă aveți alte idei, vă rugăm să veniți cu sugestii
Pit, YO3JW


Varianta in limba engleza:
Recently, the programs for digital modes have been enriched by the achievements of K1JT
with FT8 / WSJT-X, as well as the derivatives made on this suport (JTDX, MSHV). This was
followed by FT4 which allows a higher rate of QSOs over a period of time.WWFF
operators have also joined these new possibilities. They have been hit by limits on the
length of messages sent, which cannot support any combination of numbers and letters.
There are a number of 7 common variants that can be used:
TX1 (His_locator) {Own_call} Own_locator
TX2 (His_call) (Own_call) (report)
TX3 (His_call) (Own_call) R (report)
TX4 (His_call) (Own_call) RR73 or RRR
TX5 (His_call) (Own_call) 73
TX6 CQ (Own_call) Own_locator
TX7 free with 13 signs (letters or numbers, including pauses)
The question is how we can transmit the information required for the WWFF, namely:
1 - how to call stations interested in WWFF
2 - how to inform about your own WWFF reference number
The first, FF can be added to the previous TX6
TX6 CQ FF (Own_call) Own_locator
where "FF" stands for "Fauna & Flora"
For information on its own reference number TX5 could be used as follows:
TX5 XXFF-0000 73 or TU
This text can be used on TX7 too
They can be accessed also from the F1 ... F7 keys.
Another way to make the presence known in the band, and implicitly the WWFF reference number,
is to announce our presence through a DX Cluster. But this implies the possibility of having
access to a DX Cluster, both the activator and the hunter.
I would dare to recommend using FT4 which is faster and under normal conditions there is no
difference in efficiency compared to FT8.
It is also considered beneficial to define dedicated frequencies for WWFF. These could be
2 kHz below the current frequencies agreed in different bands (example: instead of 7074 kHz
in 40m to be at 7042 kHz for WWFF, aso)
This is a proposal.  If you have other ideas, please come up with suggestions
Pit, YO3JW

Recomand ca cei care pot sa incerce sa activeze si in aceste moduri de lucru.
Toate diplomele oferite de YOFF pot fi solicitate pentru modul de lucru "Digitale"

Cum putem afla ce legaturi in moduri digitale avem in baza de date?
Simplu!
Se deschide site WWFF.CO si se merge la "Logsearch". Daca esti inregistrat poti da cautare(search)
Va rezulta un tabel cu rezultatele generale. Pentru a vedea cate din ele sunt in moduri digitale pe tabel exista posibilitatea de a alege astfel:
Exista mai multe casute; ALL TIME de unde se poate selecta Anul dorit. Urmatoarea MODE de unde se poate selecta Banda si urmatoarea MODE de unde se selecteaza "DATA".
Dupa cautare rezulta un nou tabel numai cu legaturile in moduri digitale
Astfel veti vedea cate referinte lucrate aveti, numarul de entitati DXCC si numarul de continente ca vanator, iar in partea dreapta ca activator.
Acest ltabel va fi salvat cu "Print screen" si va fi trimis impreuna cu cererea de diploma.