Translation tool

luni, 13 august 2018

O decizie a WWFF ?

Pe WWFF.CO a aparut un comentariu a lui M0YMA, Andrew, cel care a realizat programul Logsearch
Iata ce scrie(in traducere) 
Toti utilizatorii isi reamintesc ca accesul la WWFF Logsearch si Forumul WWFF este un privilegiu, nu un drept - iar echipa WWFF isi rezerva dreptul de a suspenda temporar accesul (sau de a interzice permanent) pe oricine al carui comportament ar putea aduce WWFF la disperare.Echipa WWFF a evitat în prealabil necesitatea de a publica Regulile Forumului, totuși (regretabil) acest lucru a devenit necesar.Prin urmare, accesând Forumul WWFF, sunteți de acord să respectați regulile de discuție.Acestea includ:
    
Nu trimiteți comentarii care conțin informații personale, de ex. adresele de domiciliu sau numerele de telefon.
    
Nu trimiteți comentarii care sunt ilegale, hărțuitoare, abuzive, amenințătoare, dăunătoare, obscene, profane, orientate sexual sau rasial ofensatoare.
    
Nu injurați și nu folosiți expresiii care ar putea jigni alți participanți la forum.
    
Nu faceți publicitate sau promovați produse sau servicii.
    
Nu spamați sau inundați forumul. Trimiteți un comentariu numai o singură dată.
    
Nu retrimiteți aceleași comentarii sau similare.
    
Păstrați comentariile dvs. relevante pentru subiectul discuției.

La cele de mai sus am trimis un comentariu:
Bună Andrew
 În cele din urmă, recunoașteți că în WWFF cineva are dreptul să suspende temporar (sau să interzică permanent) pe oricine și să aibă aceste instrumente.
 Întrebare? 
Când s-a luat această decizie și cine a aprobat-o. Sau este o propunere si o decizie personala?
Este prima dată când văd aceste informații, dar știți că YOFF este deja interzis de mai mult de 6 luni de către cineva care are acces la aceste posibilități.
Pit  YO3JW

Mai jos textul in limba engleza 
Hi Andrew
Finally there you recognize that in WWFF someone have the right to temporarily suspend access (or permanently ban) anyone and have this tools.
Question?
When was taken this decision and who approval it. Or it is your personal proposal and decision?
It is the ever first time when I see this information, but you know that YOFF is already banned for more than 6 month by someone who have access to this possibilities
Pit  YO3JW

All users are reminded that access to WWFF Logsearch and the WWFF Forum is a privilege, not a right – and the WWFF Team reserve the right to temporarily suspend access (or permanently ban) anyone who’s conduct may bring WWFF into disrepute.
The WWFF Team have previously avoided the need for published Forum Rules, however (regretfully) this has become necessary.
Therefore, by accessing the WWFF Forum, you agree to abide by the discussion rules.
These include:
  • Do not submit comments that contain personal information e.g. home addresses or phone numbers.
  • Do not submit comments that are unlawful, harassing, abusive, threatening, harmful, obscene, profane, sexually orientated or racially offensive.
  • Do not swear or use language that could offend other forum participants.
  • Do not advertise or promote products or services.
  • Do not spam or flood the forum. Only submit a comment once.
  • Do not resubmit the same, or similar, comments.
  • Keep your comments relevant to the discussion topic.